لنیارد دو قلاب، لنیارد تک قلاب، لنیارد شک گیر، لنیارد جاذب انرژی، لنیارد دکل بندان، لنیارد قلاب 110، لنیارد قلاب بزرگ، لنیارد قلاب کوچک

 

 

لنیارد طنابی 

 

 

 

لنیارد طنابی 

 

 

 

لنیارد تسمه ای 

 

 

 

لنیارد تک بازو 

 

 

 

 لنیارد تسمه ای

 

 

 

لنیارد ارتجاعی 

 

 

 

گریلیون

 

 

 

گریلیون 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شک گیر 

 

 

 لنیارد چیست:

لنیارد ابزاری جهت جلوگیری از سقوط می باشد که یک سر آن به هارنس متصل شده و سر دیگر آن به تکیه گاه مخصوص در محیط کار از قبیل لایف لاین، پلکان داربست و... 

لنیارد ها در 2 مدل تک قلاب یا تک بازو و 2قلاب یا دوبازو موجود می باشد. در مواقعی که در ارتفاع نیاز به حرکت داریم و از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان می دهیم باید از لنیارد 2 قلاب استفاده نمود تا حداقل یک نقطه اتصال داشته باشیم، ولی در زمانی که نیاز به جابجایی نیست و جلوگیری از سقوط بصورت لحظه ای و بدون جابجایی می باشد می توان از لنیارد تک بازو استفاده نمود.


فاکتور سقوط چیست؟

فاکتور سقوط تعیین کننده میزان شدت سقوط می باشد.

در کل فاکتور سقوط در شرایط کاری بین صفر و دو می باشد، که عدد مورد نظر را می توان با تقسیم ارتفاع سقوط براندازه لنیارد متصل  محاسبه نمود.

فرمول فاکتور سقوط :

اندازه سقوط تقسیم بر طول لنیارد نگهدارنده = فاکتور سقوط

در شکل زیر میتوان حالت های سقوط در کار را ، با لنیارد به همراه جادب انرژی و لنیارد بدون جاذب انرژی را دید:

 

 

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تجهیزات امداد و نجات ایران می باشد.

Search