لباس های حفاظتی در برابر مواد شیمیایی

لباس یکسره نساجی نشده 

 

 

                                  

 

اینگونه لباس ها برای محافظت در برابر خطرات مواد شیمیایی بکار می رود. یکپارچگی و بدون درز و شکاف بودن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. جنس این لباس ها بر اساس خطرات و ترکیب مواد شیمیایی مورد استفاده تعیین می گردد.

در هنگام انتخاب لباس های حفاظتی مقاوم در برابر مواد شیمیایی لازم است سه خصوصیت زیر در نظر گرفته شود:

الف- نشر:

انتشار مواد شیمیایی در سطح مولکولی از ضخامت لباس های حفاظتی می باشد که در سه مرحله تکمیل می شود:

• جذب ماده شیمیایی در سطح لباس حفاظتی

• انتشار در ضخامت لباس حفاظتی

• بازیافت ماده شیمیایی در سطح داخلی لباس

 

ب- فرسودگی تدریجی لباس حفاظتی:

تغییرات سوء در یک یا چند خصوصیت فیزیکی لباس در اثر تماس با مواد شیمیایی. برای مثال پلیمر پلی وینیل الکل (PVA) که یک حفاظ خوب در برابر اغلب حلال های آلی محسوب می شود در صورت تماس با آب دچار فرسودگی می گردد.

ج- نفوذ:

این پدیده عبارتست از جریان مواد شیمیایی در سطح متغیر مولکولی از طریق سوراخ های ریز، بریدگی ها... موجود در ساختمان لباس. پدیده نفوذ در مورد لباس های حفاظتی مورد استفاده در برابر پاشش مواد شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تجهیزات امداد و نجات ایران می باشد.

Search