لباس سردخانه

 

                                                           

 

مهمترین فاکتور در انتخاب لباس های حفاظتی مورد استفاده در محیط های سرد و با سرعت جریان هوای بالا نظیر سردخانه ها، میزان عایق بودن آنهاست که آن هم از طریق معادله زیر قابل پیش بینی است:

LCL=5.55*Ts-Ta/0.75M

LCL: فاکتور عایق لباس بر حسب کلو (CLO)
Ts: درجه حرارت پوست بر حسب سانتیگراد
Ta: درجه حرارت خشک محیط بر حسب سانتیگراد
M: بار کار متابولیکی بر حسب کیلوکالری بر متر مربع بر ساعت

فاکتور دیگر در انتخاب لباس مقاوم در برابر سرما با کاربرد سردخانه، حفاظت در برابر گاز آمونیاک می باشد که به کاربر این امکان را می دهد تا در صورت نشت گاز آمونیاک از مخاطرات احتمالی در امان بماند.

همانگونه که ذکر شد، لباس های حفاظتی همانند سایر لباس ها می توانند اثر بارزی بر روی فرایند تبادل گرما بگذارند، زیرا اثر عایقی پوشاک باعث کاهش دفع گرما به محیط می شود. ارزش عایقی اغلب پارچه ها رابطه مستقیمی با ضخامت آنها داشته و جنس پارچه نقشی فرعی دارد زیرا مقدار هوای حبس شده در بافت پارچه و الیاف پارچه است که اثر عایقکاری دارد.

 

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تجهیزات امداد و نجات ایران می باشد.

Search