درباره ما

darbareima

گروه تجهیزات ایمنی ایران در زمینه های ذیل فعالیت دارد:

آموزش های تخصصی کار در ارتفاع با ارائه گواهینامه بین المللی IRATA

طراحی و نصب سیستم تورهای نجات

طراحی و نصب لایف لاین

فروش کلیه تجهیزات ایمنی

فروش تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات

فروش تجهیزات تخصصی کار در ارتفاع

فروش انواع طناب های صنعتی و ورزشی

 

برخی از پروژه های انجام شده: